IT Arkitekt til Rejsekort & Rejseplan A/S

Er du IT-arkitekt, og er du vant til at sætte retningen?

På vegne af Rejsekort & Rejseplan A/S søger Recruit IT en erfaren og ambitiøs IT-arkitekt, som kan se sig selv være i centrum for udviklingen af den fremtidige digitale infrastruktur for den kollektive trafik.

Hos Rejsekort & Rejseplan A/S løfter de et vigtigt samfundsansvar, når de hver dag sørger for at gøre rejser med kollektiv trafik lettere for passagererne. De to hovedprodukter, Rejsekortet og Rejseplanen, er meget synlige, og dermed noget at leve op til som virksomhed. Flere millioner danskere anvender Rejsekort som primær billetteringsløsning i den kollektive transport, og der er 1,5 mio. daglige søgninger i Rejseplanen.

Nu er tiden kommet til at skabe helt nye løsninger!

Selvom Rejsekort & Rejseplan A/S er en relativt lille virksomhed med lige under 100 ansatte, så har de stor indflydelse på samfundet med de produkter, de vedligeholder og udvikler. Det betyder også, at IT-arkitekturen skal favne mange og brede opgaver. Rejsekort & Rejseplan er netop begyndt en spændende strategisk rejse, hvor de arbejder henimod én samlet digital mobilitetstjeneste, der kobler rejseplanlægning, betaling, billettering og trafikinformation på tværs af kollektive og private transportformer. Udviklingsarbejdet sker i de næste år parallelt med de eksisterende produkter, der fortsat skal forblive relevante, opdaterede og driftsstabile over for brugerne i overgangsfasen til en ny mobilitetstjeneste.

Der er derfor brug for flere kompetencer inden for IT-arkitektur, så om du er stærkest i Solution Architecture eller Enterprise Architecture er underordnet. Begge kompetencer er vigtige for den videre udvikling.

Dine primære opgaver vil blive:

 • at udvikle overblikstegninger
 • at sikre systemoverblik inden for infrastruktur
 • dataflow og EA
 • at deltage i udviklingsprojekter
 • at lave dokumentation, herunder lagring og styring, krav, kontroller
 • at udarbejde principper og retningslinjer for infrastruktur og hosting inden for cloud, multi-sourcing og rammeaftaler
 • drift, herunder CMDB, overvågning, outsourcing, centralisering vs. distribuering, krav og definitioner, backup, m.m.

Vi forventer, at du:

 • kan overskue at holde flere bolde i luften på en gang
 • er klar til at arbejde på flere opgaver og skifte mellem dem
 • kan være oppe i helikopteren og skabe overblik over større og mere langsigtede projekter
 • kan lave en plan, der holder over længere tid
 • er flersproget inden for IT:
 • It’sk: du skal kunne omsætte tekniske kompetencer til en teknisk tegning eller konsekvens
 • Forretning’sk: du skal kunne forstå, hvad forretningen har behov for og være i stand til at kommunikere med forretningen
 • Evt. har erfaring med at udarbejde standarder (en fordel – men ikke et krav)
 • er flydende i skriftligt og mundtligt dansk og engelsk

Om du har mange eller få års erfaring er ikke afgørende for os. Vi lægger vægt på at du har viden om og kendskab til IT-arkitektur inden for enten Solution, Enterprise eller begge dele.

Vi foretrækker, at du har en relevant videregående uddannelse fra DTU, ITU eller er datalog fra et universitet eller tilsvarende. Hvis du har erfaring som IT-arkitekt inden for en eller flere af følgende standarder og rammeværk, er det et plus:

 • ITIL
 • CIS
 • TOGAF
 • DevOps

Jobbet er med base i Søborg og med reference til IT-arkitekturchefen. Organisationen i Rejsekort & Rejseplan A/S er relativ flad og du vil også få et tæt samarbejde med IT-direktøren. Det er en uformel og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor de gør en forskel for hundredtusindvis af rejsende hver dag. Samtidig lægger de vægt på høj faglighed, professionalisme og arbejdsglæde. Virksomheden beskæftiger ca. 95 medarbejdere og på kontoret i Søborg er der gode parkeringsforhold og en attraktiv kantine.

Om Rejsekort & Rejseplan A/S

Rejseplanen er den digitale hub, som samler al data og viser køreplaner, realtid og priser for alle rejser i den kollektive trafik. Rejseplanens egne apps og site har over 35 mio. rejseopslag om måneden og deres API bruges af mere end 500 virksomheder og udviklere.

Rejsekort binder alle landsdele og trafikvirksomheder sammen i ét fælles system, der fungerer som både billet og betalingsmiddel.

Rejsekort & Rejseplan A/S er ejet af DSB, Movia, Metroselskabet, Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus og BAT. Produkterne er på verdensplan blandt få landsdækkende løsninger indenfor kollektiv trafik. Med over 3 mio. aktive Rejsekort og ca. 1,2 mio. daglige opslag på Rejseplanen er den en kritisk, national infrastruktur for kollektiv trafik i Danmark.