Ledende domænearkitekt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Vil du være med til at designe, definere og vedligeholde en kompleks IT-arkitektur, i en af Danmarks største IT-afdelinger? Er du drevet af at have det store overblik og sammenhængskraft i arkitekturen? Så er det dig Udviklings- og Forenklingsstyrelsen søger til det helt nye Moms Domæne Arkitektur team (MDA).

Om teamet

MDA teamet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er Skattestyrelsens primære partner i forhold til at indfange fremtidsvisionen for momsdomænet, samt at dokumentere og vedligeholde en understøttende forretningsarkitektur og IT-målarkitektur. Skattestyrelsens visioner, EU-lovgivning og OECD samarbejdsinitiativer på momsområdet er rammesættende for teamets arbejde. Nogle af teamets centrale opgaver består derfor i at følge med i EU og OECD digitaliseringsinitiativer, samt at drive arkitektursamarbejde med andre EU-lande. Teamets succes demonstreres ved at skabe og vedligeholde en robust og effektiv IT-arkitektur, der muliggør Skatteforvaltningens succes og innovation på moms området. Desuden har teamet en afgørende rolle i tilrettelæggelse og gennemførelse af IT-projekter, med formålet at realisere og produktionssætte IT-målarkitekturen på den mest optimale måde.

Om jobbet

 • Arkitekturudvikling: Design af en overordnet IT-arkitektur, der omfatter både teknologier, systemer, processer og datastrukturer for at opfylde skatteforvaltningens behov og mål
 • Strategisk planlægning: Udvikling af strategiske planer og roadmap for IT-arkitekturen, der sikrer, at den understøtter skatteforvaltningens langsigtede mål og behov
 • Teknologisk evaluering: Evaluering af nye teknologier, værktøjer og løsninger for at bestemme, hvordan de bedst kan integreres i skatteforvaltningens eksisterende IT-arkitektur
 • Interessentkommunikation: Samarbejde med interessenter på tværs af organisationen og øvrige interessenter og samarbejdspartnere, for at forstå deres behov og krav og sikre, at IT-arkitekturen opfylder disse behov
 • Projektstyring: Overvågning og styring af implementeringen af IT-arkitekturprojekter for at sikre, at de leveres til tiden og inden for budgettet
 • Risikostyring: Identifikation og håndtering af risici relateret til IT-arkitekturen for at minimere potentielle problemer eller nedetid
 • Governance: Etablering og håndhævelse af arkitekturgovernance-processer og standarder for at sikre, at IT-arkitekturen overholder politikker og retningslinjer i UFST
 • Kontinuerlig forbedring: Overvågning af IT-arkitekturen og identifikation af områder til kontinuerlig forbedring for at sikre, at den forbliver effektiv, fleksibel og skalerbar over tid.

Om dig

 • Har erfaring fra en lignende stilling og søger faglig udvikling i et komplekst systemlandskab, hvor du gerne vil arbejde både i bredden og dybden med arkitektur
 • Har minimum 5 års erfaring inden for softwareudvikling og systemarkitektur, herunder mindst 3 års erfaring som domænearkitekt, EA eller tilsvarende
 • Har dybdegående viden om IT-arkitekturprincipper, -metoder og værktøjer
 • Er velbevandret i arkitekturrammeværk som f.eks. TOGAF eller lignende
 • Har fremragende kommunikations- og samarbejdsevner, samt evnen til at forklare komplekse tekniske koncepter til ikke-tekniske interessenter
 • Har arkitekturviden der overordnet dækker integrations-, system- og løsningsarkitektur
 • Er opsøgende i det brede samarbejde samt har evnen til at kunne drive opgaver både selvstændigt og for et team
 • Har gerne en videregående relevant uddannelse som f.eks. datalog eller ingeniør, og besidder en bred viden om teknologier samt deres anvendelse i systemer (data, applikation, integration, præsentation mv.)
 • Erfaring fra den finansielle sektor, særligt momsområdet er en fordel
 • Taler og skriver, udover dansk, engelsk flydende.

UFST tilbyder

Skattestyrelsen har store og vigtige ambitioner inden for momsdomænet, og du får derfor mulighed for at sætte dit præg på fremtidens momssystemer inden for arkitektur og nye teknologier og løsninger. Dine opgaver vil være varierende, udfordrende og med gode muligheder for kompetenceudvikling. Sidst men ikke mindst kommer du til at arbejde med engagerede kollegaer, i et højt fagligt miljø og en kultur, hvor der fokuseres på god kommunikation og et godt samarbejdet mellem forretningseksperter og IT-kolleger. Stillingen vil være forankret i kontoret Erhvervsindberetningssystemer, i moms søjlen.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send en ansøgning og CV via linket ”Søg jobbet” hurtigst muligt – vi tager løbende kandidater til samtale. Stillingen er til tiltrædelse snarest muligt.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte UFST's rekrutteringspartner, Recruit IT.

UFST forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen, og der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten [AC], overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.