IT Project Manager til Cubris

Projektleder til Greentech virksomhed

Er du projektleder med erfaring inden for IT-tunge projekter? Har du lyst til at arbejde med Greentech? Vil du være bindeleddet mellem vore dygtige softwareudviklere og vore kunder? Og bliver du begejstret ved tanken om at kunne bidrage til en mere effektiv energiudnyttelse og opnå denne effekt ved at anvende noget af den mest avancerede teknologi, der er tilgængelig i dag? Hos Cubris vil du, som projektleder, være en central person for både kunder og kolleger, når markedets mest innovative løsninger til nedbringelse af energiforbruget i togdrift bliver udviklet og implementeret.

Vi forventer, at du kan bidrage med:

 • En baggrund med en videregående uddannelse og med min. 5 års erfaring som projektleder
 • Flydende engelsk i tale og skrift. Andre sprog vil være en fordel, men er ikke et krav
 • Erfaring med projektledelse af teknologitunge projekter
 • Dygtig stakeholderhåndtering
 • Stor indsigt i projektplanlægning, estimering og andre essentielle Project Manager-tools – f.eks. via en certificering i en eller flere metoder (meget gerne PRINCE2)
 • At være en synlig projektleder, der giver konstruktiv feedback og er med til at skabe rammer for et godt udviklingsmiljø
 • Villighed til at rejse 20-30 dage om året
 • En personlig systematik, der er vedholdende, udviser stort overblik og har stor arbejdskapacitet
 • Ikke mindst, humor og et positivt sind i forhold til kollegaer og kunder

Som projektleder vil du være det primære bindeled mellem kunderne og vores udviklingsafdeling. Du skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem kundens forventninger og de faktiske leverancer. Du skal, med assistance fra vores dygtige eksperter, guide kunden til at opnå den bedst mulige løsning, samtidigt med at du med fast hånd varetager virksomhedens kommercielle og kontraktlige interesser. Du vil med jævne mellemrum og i forbindelse med aktiviteter som accept og udrulning af løsninger besøge kunden og være med helt ude, hvor vore løsninger skal vinde accept blandt kundens eksperter og slutbrugere.

Projekternes varighed er typisk 1-2 år, og vi forventer, at du kan varetage ledelsen af 2-3 projekter parallelt.

Du er en succes indenfor de første 6 måneder, hvis du har;

 • Skabt en tæt relation og dialog til udviklingsteamet og leveranceteamet og sikret gode samarbejdsrelationer
 • Indtaget en rolle som udfordrer af udviklingsteamet
 • Taget hånd om effektiv planlægning, styring og eksekvering af projektplaner
 • Påtaget dig ansvaret for effektiv håndtering af udeståender, uoverensstemmelser og projekt risici
 • Indtaget en rolle som skaber ro, respekt og god dialog med kunderne
 • Medvirket med overblik, konstruktiv feedback og fremdrift i konkrete udviklings- og leveranceprojekter


Hvem er Cubris ApS:

Cubris har til huse i Ballerup – tæt på gode transportmuligheder, i et moderne og indbydende kontormiljø. Virksomheden består i dag af ca. 30 ansatte, primært udviklere, men også sælgere, projektledere samt andre specialister, men vil i løbet af den kommende tid vokse markant. For at trives i rollen er det vigtigt, at du kan begå dig i et internationalt miljø, hvor arbejdssproget er engelsk. Opgaverne er spændende og varierende, og der er fokus på at skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø.

Cubris udvikler intelligente systemer og totalløsninger til jernbaneindustrien. Med fokus på bæredygtighed og GreenTech, er målet at mindske miljøeffekten af togtransport, samtidig med at der skabes en mere effektiv kørsel.

Cubris er ejet af Thales Group, men agerer selvstændigt. Hermed kombineres de store fordele ved at være en agil og omstillingsparat mindre virksomhed med styrken ved at have en stor organisation i ryggen med support og en verdensomspændende repræsentation.

Læs mere om Cubris her: