Senior IT-Projektleder til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Kunne du tænke dig en rolle, hvor dine ideer og metoder bidrager til løsningen af et it-projekt med høj samfundsrelevans? Og vil du med støtte fra dygtige projektdeltagere koordinere og projektstyre på et komplekst projekt med stor variation i opgaverne? Det får du mulighed for i kontoret for Opkrævningsløsninger i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen!

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) har de ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af it-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. De udvikler løsninger, der sikrer, at Skatteforvaltningen har teknologisk tidssvarende, brugerorienterede it-løsninger af høj kvalitet, som både overholder gældende krav og it-standarder og lever op til forretningens ønsker og ny lovgivning på området. I øjeblikket er der stort fokus på at modernisere it-systemerne på opkrævningsområdet. Opkrævningsområdet er afgørende for at sikre, at borgere og virksomheder betaler de skatter og afgifter, som de bliver pålagt i henhold til lovgivningen. Initiativerne på opkrævningsområdet består af en række både små og store projekter, som samlet set beløber sig til et trecifret millionbeløb.

UFST tilbyder

I en travl hverdag bliver der lagt vægt på frihed til at tilrettelægge og prioritere opgaverne for at skabe en god balance i arbejdslivet. På dage med spidsbelastninger vil du derfor opleve solid ledelsesmæssig opbakning og en projektorganisation, der med høj ekspertise understøtter, at I sammen lykkes og når i mål med projekterne. Du får en bred samarbejdsflade både internt i koncernen og til eksterne leverandører, og du vil have god mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt i en stor moderne it-organisation. Du vil endvidere få mulighed for sparring med andre projektledere i kontoret samt fra andre områder i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Dine primære opgaver

Projektet handler om at tilslutte et opkrævningssystem til Skatteforvaltningens inddrivelsessystem, således at gældsposter kan inddrives og korrekt efterbehandles. Projektet bidrager til at realisere den politiske målsætning om, at der etableres en enstrenget inddrivelse og dermed sikre styrkelsen af sammenhængen mellem opkrævning og inddrivelse. Etablering af et enstrenget systemlandskab understøtter et mere effektivt inddrivelsesområde med højere provenu, lavere løbende it-drifts- og videreudviklings-omkostninger samt forbedret brugerunderstøttelse og betjening af person- og virksomhedsskyldnere. Der er tale om et stort, forretningskritisk projekt med en høj grad af kompleksitet i forhold til forretning, jura og IT. Projektet er i analysefasen og vil løbe over de kommende år.

Senior IT-projektlederen skal bidrage til den generelle fremdrift og er med til at sikre, at projektet leverer i henhold til tidsplan og aftalt økonomi. Projektet foregår på et både fagligt og ledelsesmæssigt højt niveau, og i den forbindelse skal du bl.a. varetage kommunikation og facilitere samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter på projekt- og ledelsesniveau. Du får dermed en bred samarbejdsflade både internt i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skattestyrelsen og eksterne leverandører.

Arbejdsopgaverne omhandler blandt andet:

 • Projektledelse med fokus på planlægning, estimering, økonomi, ressource- og risikostyring samt involvering af de interessenter og ledelse i beslutningsprocesserne
 • Styregruppe- og ledelsesrapportering på tværs af styrelser og til eksterne fora
 • Effektiv eksekvering i samarbejde med en række interne og eksterne interessenter
 • Etablering og vurdering af løsningsalternativer i tæt samarbejde med fx forretningsanalytikere, test managers, eksperter på kørende it-systemer og kontorchefer
 • Leverandørstyring

Du har solid erfaring som IT-projektleder – gerne fra projekter som er komplekse pga. lovgivning, forretningsområde, størrelse eller omfanget af interessenter. Det vil være en fordel, hivs du har erfaring med implementering af SAP-projekter. Der bliver desuden lagt vægt på, at du:

 • Kan levere stram projektstyring gennem motiverende, kommunikerende og fremdriftsfokuseret ledelse
 • Kan lide udfordringer og at løse komplekse problemstillinger
 • Er god til at samarbejde og finde løsningsmodeller
 • Har gennemslagskraft og er vedholdende – også når opgaven er vanskelig
 • Kan motivere dit projektteam om et fælles mål
 • Har gode kommunikationsevner – både skriftligt og mundtligt
 • Er god til at håndtere mange opgaver samtidigt og tager ejerskab af opgaverne
 • Kan navigere i en stor, kompleks og politisk styret organisation med mange interessenter

Din organisatoriske placering i UFST

Du bliver en del af fagområdet Virksomhed, Opkrævning og Analytics og bliver ansat i kontoret Opkrævningsløsninger, der er præget af godt humør og høj faglighed, hvor du får rig mulighed for at tage et stort ansvar. Kontoret består p.t. af 19 medarbejdere, der arbejder med projektledelse, porteføljestyring, test, forretningsanalyse, controlling og øvrige projektunderstøttende opgaver. Der er en stor grad af fællesskabsfølelse og et godt sammenhold på tværs af fagligheder.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send en ansøgning og CV via linket ”Søg jobbet” hurtigst muligt – vi tager løbende kandidater til samtale. Stillingen er til tiltrædelse snarest muligt.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte UFST's rekrutteringspartner, Recruit IT.

UFST forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen, og der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten [AC], overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.