Løsningsarkitekt til SKAT Ligning – Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Vil du være med fra begyndelsen i et stort it-projekt med høj samfundsrelevans? Vil du være med til at modernisere systemunderstøttelsen af sagsbehandlingen, så skatteyderne også i fremtiden oplever en effektiv og korrekt sagsbehandling, når det drejer sig om skat og moms? Er du erfaren løsningsarkitekt eller har du en it-profil og drømmer om et job, hvor du kan specialisere dig som arkitekt? Så er det måske dig, der er ny kollega i projektet vedr. modernisering af it-systemet SKAT Ligning.

Bliv en del af kontoret SKAT Ligning i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) under Skatteministeriet arbejder man for at etablere fremtidens digitale Skatteforvaltning. UFST har ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af IT-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. I tæt samarbejde med de øvrige styrelser udvikler de løsninger, der sikrer, at Skatteforvaltningen har teknologisk tidssvarende, brugerorienterede IT-løsninger af høj kvalitet, som både overholder gældende krav, lovgivning mv. På den måde skabes fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor – til gavn for hele samfundet.

Kontoret SKAT Ligning, hvor de nu vil byde en ny kollega velkommen, arbejdes der med drift, vedligehold og videreudvikling af SKAT Ligning systemet, som hver dag understøtter arbejdet hos flere tusinde sagsbehandlere på tværs af Skatteforvaltningen. Dertil arbejder en del af kontoret i et stort projekt vedr. modernisering af SKAT Ligning. På trods af travlhed og deadlines vægtes en god og uhøjtidelig atmosfære højt, og man er glade for både den indbyrdes holdånd og det brede, stærke samarbejde, man har med andre kontorer, styrelser og eksterne interessenter. Kontoret består pt. af 19 søde og dygtige kolleger. Teamet vægter kollegaskab i kontoret højt og prioriterer mange tiltag i forhold til trivsel og sammenhold.

Om stillingen

UFST søger en dygtig løsningsarkitekt med fokus på helhedsorienteret systemunderstøttelse til arbejdet i ligningsområdet. Systemlandskab består af en udfordrende blanding af nyt og gammelt, som hele tiden er i bevægelse. Kontorets konstant er at holde fokus på, at man hele tiden understøtter forretningen i at udføre de samfundskritiske opgaver der er knyttet til korrekte afgørelser vedr. opkrævning og afregning af skat og moms.

En af dine første større opgaver bliver at deltage i projektet vedrørende modernisering af SKAT Ligning. Projektet skal sikre udskiftningen af en større, samfundskritisk, sagsbehandlingsløsning – kaldet SKAT Ligning – der er udviklet over en lang årrække og nu skal udskiftes i de kommende år for at følge med tiden. Løsningen spiller sammen med en lang række andre fagsystemer og indberetningsløsninger i Skatteforvaltningen, med stor varians i både indhold og virkemåde. Du vil i denne opgave være en del af et projektteam, hvor du blandt andet skal bidrage til opbygning af en robust begrebsmodel, informationsmodel og løsningsarkitektur, hvor standardløsninger og specialsystemer skal arbejde sammen ud fra klart definerede roller og ansvar, under det daglige produktionspres fra over 3.000 brugere.

Du vil i projektet også medvirke til at sikre at den nye løsning lever op til UFST’s arkitektur- og sikkerhedsmæssige standarder og vil interagere konstruktivt med leverandørerne omkring deres løsningsforslag, så det sikres at Skatteforvaltningens behov imødekommes på den bedst mulige måde.

Dine opgaver omfatter blandt andet:

 • Design, dokumentation og videreudvikling af UFST's systemarkitektur
 • Rådgivning på tværs af domænets it-systemer
 • Indgå i design og formidling af begrebsmodel og informationsmodeller i domænet
 • Vedligeholde og dokumentere fysisk og logisk arkitektur
 • Etablere og vedligeholde reference- og løsningsarkitektur
 • Indgå i udviklingen af metodeapparatet (processer, værktøjer m.m.) for arkitekturområdet
 • Støtte forretnings- og systemejere ved at redegøre for fordele og ulemper ved forskellige arkitekturmæssige løsningsforslag samt ved at bistå med forståelsen og brugen af standardløsninger.

Dine tætteste samarbejdspartnere vil blive fagligt dygtige kolleger i projektet og forretningen samt kontorets systemejere. Du vil komme til at arbejde selvstændigt omkring de enkelte løsninger, men du vil også få mulighed for at deltage i vidensdeling med organisationens andre arkitekter gennem communityet ”Center of Practice for Domænearkitekter.”

Teknisk og selvstændig profil med gode samarbejdsevner

Du har en relevant uddannelse inden for IT, fx som cand.it., datalog, datamatiker eller ingeniør. UFST forestiller sig, at du har minimum 4-5 års erfaring fra lignende roller. Det kan også være erfaring med udvikling og drift af it-løsninger, hvor du nu ønsker et job, hvor du kan specialisere dig inden for løsningsarkitektur.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med nogle af følgende punkter:

 • Design af løsninger i en offentlig kontekst og kendskab til FDA arkitekturrammeværket (tidligere OIO) eller fx TOGAF/andre arkitekturværktøjer.
 • Erfaring med værktøjerne ”System architect”, Enterprice architecture solutions, Qualiware eller andre arkitekturværktøjer
 • Integrationsløsninger, både synkrone og asynkrone.
 • De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering
 • Erfaring med it-arkitektur for ESDH-systemer
 • Cloudbaseret it-arkitektur eller udvikling
 • Erfaring med at designe sikre løsninger som overholder GDPR, ISO27001,2,3 etc.
 • Krypteringsalgoritmer, fx TLS 1.2
 • Håndtering af certifikater til at skabe trust mellem systemer på forskellige netværk
 • Log management løsninger såsom Elastic search eller Splunk
 • Moderne arkitekturmønstre f.eks. Event-Streaming, løst koblede asynkrone systemer og/eller Security by design.

Du vil naturligvis få et grundigt introduktions- og oplæringsforløb for at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne.

På det personlige plan lægges vægt på, at du ser vigtigheden i at samarbejde på tværs i et bredt fagligt miljø og sikre den nødvendige koordinering og videndeling i de teams, du indgår i. Du bliver motiveret af at tilegne dig ny viden og at arbejde med komplekse opgaver. Du er en god formidler og har sans for at skabe relationer med udgangspunkt i faglighed og ræsonnement.

Høj trivsel og god work-life-balance

UFST tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Der lægges stor vægt på selvstændighed i opgaveløsning og kombinerer det med et tværgående samarbejde og særdeles godt kollegaskab. Man har fokus på at høj trivsel i kontoret, herunder sikre og styrke det gode kollegaskab, samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send en ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet”. Der afholdes samtaler løbende.

Du er velkommen til at kontakte Recruit IT, hvis du vil høre mere om stillingen.

Der vil evt. indgå case eller test i rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten [AC], overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.