Domænearkitekt til SAP-installationer – Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Drømmer du om en rolle som domænearkitekt i et miljø, hvor samarbejde, høj faglighed og en god portion humor er i højsædet? Vil du være med til at designe og definere arkitektur til udvikling på og vedligeholdelse af en af Danmarks største SAP installationer, Skattekontoen, som håndterer ca. 80% af den danske stats indtægter?

Om jobbet
Du bliver en del af kontoret Skattekontoen, som administrerer og vedligeholder systemet Skattekontoen. Alle virksomheder i Danmark har en skattekonto, som er deres indgang til betalinger og opkrævninger, og som samtidig giver dem et overblik over deres samlede mellemværende med SKAT. Brutto håndterer Skattekontoen ca. 1.500 mia. kr. om året. Det er samfundsmæssigt et yderst vigtigt system, og dermed et særdeles meningsfyldt arbejde kontoret udfører.

SAP-teknologier og leverandør samarbejder
Som domænearkitekt får du mulighed for at arbejde med it-arkitektur i bred forstand både i SAP og non-SAP-verdenen. Du får en afgørende rolle med at samle trådene og opbygge viden om det nuværende systemlandskab.

Du skal som domænearkitekt bidrage med teknisk indsigt og assistere teams og projekter med at definere, hvordan løsninger skal udarbejdes og samtidigt have overblik over den overordnede målarkitektur. Du kommer til at arbejde med en portefølje af opgaver og projekter indenfor og omkring Skattekontoen. Du vil bl.a. udvikle handlingsplaner for domænet, hvor du udvikler systemernes arkitektur, forretningsniveauer samt dokumentation.

Dit arbejde består i høj grad af at indgå i et tæt samarbejde med Skattestyrelsens procesejere og dine erfarne kolleger på kontoret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), samt eksterne drifts- og vedligeholdelsesleverandør. Som systemejer har du fokus på et godt samarbejde med de relevante forretningsområder og tilhørende angivelsessystemer. Derudover skal du arbejde på at opnå et forsat godt leverandørsamarbejde og sikre kontraktoverholdelsen fra start til slut. Det er dig, der sammen med de øvrige systemejere sikrer, at leverandørerne implementerer de forretningsmæssige behov korrekt i systemerne med omtanke for funktionalitet, teknik og økonomi. Du vil med stor sandsynlighed også indgå i et eller flere af de kommende projekter.

Du får ansvaret for at:

  • sikre at integrationen mellem systemkomponenter lever op til SAP standarder relateret til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens guidelines
  • sikre løbende reduktion af teknisk gæld
  • sørge for overholdelse af nonfunktionelle krav
  • videreudvikle SAP-strategien
  • rådgive på domænets SAP-system i forhold til videreudviklingsopgaver og projekter
  • udbygge og vedligeholde systemområdet fra et arkitekturperspektiv.
  • systematisk dokumentation af arkitektur, teknologi og integrationer indenfor domænet
  • indgå i udviklingen af metodeapparatet (processer, værktøjer m.m.) for arkitekturområdet
  • forstå de tekniske aspekter af systemområdet, herunder hvilke teknologier, der anvendes på platform-, database-, middleware- og applikationsniveau.

Hvem er du?
UFST forventer, at du har erfaring fra en lignende stilling og søger faglig udvikling i et komplekst systemlandskab, hvor du gerne vil arbejde både i bredden og dybden med arkitektur. Du har SAP kendskab til et eller flere af områderne SAP Basis/Infrastruktur, FI/CO, PSCD og SAP integration/interfaces (SAP PO, sftp, webservices mv.). Din arkitekturviden dækker overordnet integrations-, system- og løsningsarkitektur.

Du har gerne en videregående relevant uddannelse som f.eks. datalog eller ingeniør, og besidder en bred viden om teknologier samt deres anvendelse i systemer (data, applikation, integration, præsentation mv.) samt ønsker at kombinere analyser og metoder i sammenhæng med arkitektur. Herudover kan du fremvise resultater fra større og komplekse projekter med integration af nye systemlandskaber, hvor der blev stillet store krav til at få ny og gammel it til at spille sammen, og hvor både effekt og effektivitet blev tilgodeset.

UFST har en fælles målsætning om, at du skal opnå succes i jobbet hos dem. De forventer derfor, at du bidrager med proaktivitet for at sikre deadlines, og at du hele tiden har lyst til at lære og sætte dig ind i komplekse IT-faglige og forretningsmæssige problemstillinger. Til gengæld bidrager UFST med et stærkt fagligt miljø og en kultur, hvor fokus på god kommunikation sikre samarbejdet mellem forretningseksperter, IT-kolleger og leverandører.

Hvad tilbyder UFST?
Der er 14 kollegaer i kontoret, som arbejder professionelt og kvalitetsbevidst med Skattekontoen. Teamet har mange forskellige baggrunde, og meget forskellig anciennitet i SKAT, fra nyansatte til 40+ år, men alle med et meget højt fagligt niveau. Man hjælper hinanden og arbejder hele tiden for at øge kvaliteten af alt hvad de gør. Kontoret er præget af en flad struktur og lægger vægt på vidensdeling, læring og at man har det sjovt og udfordrende, når der arbejdes.

Du skal være forberedt på en stejl læringskurve, hvor UFST vil sørge for et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, og samtidig får du tilknyttet en makker, som vil hjælpe dig godt i gang også med de praktiske ting. Du får varierende og udfordrende arbejdsopgaver, samtidig med at der er gode muligheder for kompetenceudvikling.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning, dit CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet” . Der afholdes samtaler løbende.

Vil du høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Recruit IT.

Der vil blive benyttet personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen.

​Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

​Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.